Türkçe English

 

         İkonik Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olmakla birlikte, plajlar, marinalar ve sürdürülebilir tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış gönüllü ödüllerinden biridir. Mavi Bayrağa hak kazanmak için, bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekir.
 
        Marinalar için deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile çevre yönetimi odaklı benzerlik göstermektedir. 2007 yılından bu yana bireysel yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yönetimi olmak üzere yatçılarda sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır.
 
Eğitim: Mavi Bayrak’ın özünde ve idealinde toplumu kendi çevreleriyle bağlantıya geçirerek bulundukları çevre ve doğa hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını özendirmek yer alır.
 
Bilgilendirme: Ziyaretçileri bulundukları yer hakkında bilgilendirmek, Mavi Bayrak Programı’nın önemli bir parçasıdır. Bu, insanların orada rahatça gezinmesini ve yerel flora ve fauna hakkında biraz daha bilgi edinmelerini sağlar.
 
İzleme: Kapsamlı saha kontrol ziyaretleri ve düzenli olarak yapılan ara kontroller kriterlerin yerine getirilmesi konusunda teşvik edici bir rol oynar.
 
Yönetim: Mavi Bayrak’ın tüm dünyada güvenilir olmasını sağlayan kriterlerin yerine getirilmesi konusundaki istikrar, Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu ve Mavi Bayrak Temsilcileri sayesinde gerçekleşir.
 
Güvenlik: Mavi Bayrak Ödüllü yerin işletmecisi/sahibi, ödüllü alanda çalışanların, halkın ve çevrenin güvende kalması için önlemlerinin eksiksiz olarak alınmasını temin etmelidir.
 
Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün  30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır.
Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir ve her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil edilmektedir. FEE programları yalnızca sivil toplum kurluşlarınca yürütülebilmektedir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’dir. 
Mersin Marina, çevreci ve doğaya saygılı olduğunu kanıtlayarak 2017 yılından beri mavi bayrak ödülüne layık görülmektedir.. Ayrıca 2019 yılında, yapmış olduğu çevre eğitim etkinliklerinin kapsamı, niteliği ve dosyalama açısından ‘’En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nün’’ sahibi olmuştur. 
 

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/Default.aspx