Türkçe English

Mersin’in denizle buluştuğu noktada, “ Şehir Marinası ve Sosyal Yaşam Alanı” anlayışı ile Öncüoğlu Mimarlık tarafından

tasarlanmış olan Mersin Marina, “yeni bir yaşam kalitesi” nin kapılarını 2011 ilkbahar sezonunda açtı.Mersin Marinamızın alanını  Türkiye'de ve bölgede gelişme potansiyeli çok yüksek bir alan olan değerlendiriyoruz.

Deniz Turizmi, 20. yüzyılın ikinci yarısında, gelişmiş kıyı ülkelerinde ve özellikle Akdeniz'de atılım yapmıştır.

Konu bölgede oluşan  insan ve yat sirkülasyonu sayesinde turizme yönelmiş bir toplumun gelişmesi sağlanmıştır.

Çağımızdaki ekonomik ve sosyal gelişmeler, gittikçe artan kitlelerin seyahat yapabilme imkanına yol açarken iş zamanlarının kısaltılması, tatillerin uzatılması, diğer taraftan refah düzeyinin artması ve yatçılığa olan ilginin çoğalması ile marinamızın  çevresine hizmet verecek entegre yaşam alanları içeren bölgelerinde doğmasına neden olmuştur.