Türkçe English

Denizcilikte kullanılan bağlar yapılacak işe uygun ve kolayca çözülebilir özellikte olmalıdır. 

IZBARÇO BAĞI
Denizcilikte en sık kullanılan bir bağdır. Tekneden gelen halatların karaya bağlanması, usturmaçalara halatların bağlanmasıiskotan halatlarının yelkene bağlanması en yaygın kullanım alanlarıdır. Kolaylıkla açılabilen bir bağ olmasına karşın yük altında açılmaz.

KAZIK BAĞI
Halatların kazığa bağlanması, usturmaçaların vardavelalara bağlanması en yaygın kullaanmım alanlarıdır.

ÇİFTE KAZIK BAĞI
İki volta atılarak yapılan kazık bağıdır.

KROPİ
Özellikle iskota halatlarının makara ve kilitlerden çıkmasını engellemek amacıyla halatın çımasında (halatın ucu) kullanılır, sekiz bağı olarak da adlandırılır.

CAMADAN BAĞI
Genellikle tek bir halatın iki ucunu birleştirmekte kullanılır, iki ayrı halatı birleştirmekte kullanılmaz. Bu amaçla izbarço bağının kullanılması daha uygundur.

ANELE BAĞI
Çözmesi çok kolay bir bağ olup halatın aneleye, mapaya veya babaya bağlanmasında kullanılır.

PİYAN
Halat çımalarının dağılmması amacıyla kullanılır. Bu amaçla piyan yerine halat uçlarının yakılması da yaygın bir kullanımdır.

 RODA
Halatların düzgün olarak saklanması ve kullanıma hazır tutulması için roda edilmeleri gerekir.

HALATIN ATILMASI
Roda edilmiş halat sol ele alınıp bir ucu tekne üzerinde sabitlendikten sonra atılacak mesafeye yeterli uzunluktaki atılacak kısmı sağ ele alınarak kuvvetlice atılır.